Etkinliklerimiz

Etkinliklerimiz.

 1. Satranç

  Eğitimde satrancın önemi günümüzde yadsınamaz bir gerçektir. Modern eğitim anlayışındaki çoklu zekâ kavramına uygun olarak çocuk gelişimine müthiş katkıda bulunan satranç oyunu, okul öncesi dönemde çocuklar ile tanıştırılmalı ve sürekli eğitimin bir parçası olarak kalmalıdır. Satranç, bireyi …

  Find out more

 2. Halk Oyunları

  Türk folklorunun en önemli yapıtaşlarından biri olan Türk halk oyunları köylerde, kasabalarda ve kırsal yerleşim birimlerinde belirli bir zaman diliminde oluşmuş figürlerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkmış, halkın duygularını en iyi şekilde ifade edebildiği yeni gelişmekte …

  Find out more

 3. Bale

  İtalyancada dans anlamına gelen “ballo” ya da “balletto” terimlerinden türetilmiş olan ‘bale’ sözcüğü mimik, müzik ve duyguları yüksek düzeyde birleştirerek kullanan çok yönlü bir tiyatro gösterisini ifade etmektedir.
  Bale ile erken yaşlarda tanışan bireyler şu özellikleri kolaylık ile …

  Find out more

 4. Müzik ve Ritm

  Müzik, okul öncesi eğitiminin su götürmez bir biçimde abc’sini oluşturmaktadır. Müzik henüz anne karnında iken çocuğun yaşamında yer almaya başlamakta ve çocuğun yaşamını doğrudan etkilemektedir. Ninniler ile başlayan müzikal dağarcık çocuğun okulda, evde, radyoda, sokakta, parkta kısacası …

  Find out more

 5. Yaratıcı Drama

  Yaratıcı drama; doğaçlama ve rol oynama gibi tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanarak bir olayı veya bir fikri, grup çalışması içerisinde yeniden yapılandırılarak söz konusu olaya ya da fikre anlam kazandıran eylemsel süreçtir.
  Yaratıcı drama çocuklarımızda başlıca şu özellikleri …

  Find out more