Etkinliklerimiz

Satranç

Eğitimde satrancın önemi günümüzde yadsınamaz bir gerçektir. Modern eğitim anlayışındaki çoklu zekâ kavramına uygun olarak çocuk gelişimine müthiş katkıda bulunan satranç oyunu, okul öncesi dönemde çocuklar ile tanıştırılmalı ve sürekli eğitimin bir parçası olarak kalmalıdır. Satranç, bireyi bir sonraki adımını düşünmeye zorlayan zihinsel bir spordur. Satrancın başlıca yararları şunlardır:

 

1) Bireyin problem çözme becerisine büyük ölçüde katkıda bulunur.

2) Özgüven ve özsaygı duygularını geliştirir.

3) Mücadeleci yanları ile tanışan bireyler diğer taraftan kaybetmeyi de öğrenirler.

4) Septik yaklaşımı benimseterek bireyleri ezberci zihniyetten kurtarır.

5) Başarının ancak planlı, sistemli ve disiplinli bir hareket tarzı ile gelebileceğini öğretir.

6) Çabuk ve doğru algılama yetileri gelişen bireyler, daha isabetli kararlar vermeye başlarlar.

Eğer bu ve daha birçok olumlu özelliği çocuklarımıza kazandırmak istiyorsak satrancın bir seçenek değil bir zorunluluk olduğunu kabul ederek en kısa zamanda çocuklarımızı satranç ile tanıştırmalıyız.