Sağlık

• Kurumsal anlayışımız doğrultusunda çocuk sağlığı bizim için birinci derece önem taşımaktadır.

• Her gün en az iki kere olmak üzere tüm kuru ve ıslak zeminler dezenfeksiyon ürünleri ile dikkatli bir biçimde temizlenmektedir.

• Tuvaletler hiçbir enfektif duruma izin vermeyecek şekilde her kullanımdan sonra temizlenmektedir.

• Alerji rahatsızlığı taşıyan çocuklarımızın anne-babadan alerjen maddelerin bilgisi alınarak aşırı dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

• Kurumumuzda ilaç kullanılması gereken durumlarda anne-babanın ilacın ismi, kullanım miktarı ve kullanım zamanı, yazılı-onaylı olarak gönderdiğimiz ilaç dilekçelerinde belirterek idareye bildirmesi istenmektedir.

• Anne-baba onayı olmadan çocuklarımıza kesinlikle ve kesinlikle ilaç kullanımı sağlanmamaktadır.

• Okul saatleri içerisinde oluşabilecek ânî sağlık sorunlarında anne-baba derhal haberdar edilmekte, gerekli durumlarda onay alınmakta ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmaktadır.

• Herhangi bir besin zehirlenmesi riskine karşın tüm et ve tavuk ürünlerimiz günlük olarak tedârik edilmekte, yemek numunelerimiz olumsuz durumlarda tahlile gönderilmek üzere 72 saat saklanmaktadır.

 

Sağlık Bakanlığının öngördüğü Covid-19 Tedbirlerinin hepsi alınmıştır.

Covid-19 Tedbirleri

Beyaz Bayrak Ödülü