Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık

Anaokulunda rehberlik servisinin en önemli amaçlarından biri öğrencilerin düzenli gelişim takiplerini yapmak, varsa normal dışı gelişmelerin erkenden tespit edilmesini sağlamak, aileyi bu oğrultuda bilgilendirmek, yönlendirmek ve öğrenciye okul ortamında mümkün olan desteği sağlamaktır.

Bu kapsamda rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi, anaokulu çalışmalarını gelişimsel bakış açısıyla hazırlar ve beş temel alanda hizmet vererek çocukların verimli ve bilinçli biçimde gelişmelerine destek olur.

Psikoloji servisimizin temel hizmetleri şunlardır:

• Çocuklarımızın okul uyumunu sorunsuz şekilde sağlamak,
• Bireysel farklılıkların takibini yapmak,
• Gelişimsel rehberlik hizmetleri düzenlemek,
• Aile danışmanlığı hizmeti sunmak,
• Önleyici rehberlik hizmeti sağlamak