Sağgörü & Hedef

Sağgörü

21. yüzyılın küreselleşen dünyasında uluslararası düzeyde rekabete hazır, en yüksek teknolojik olanaklar ile donatılmış eğitim-öğretim ortamlarında çağın ilerisinde giden, hedef sahibi, dinamik, bilgili ve aydın bir eğitim-öğretim kadrosu tarafından yaşam ve kariyer becerileri kazandırılmış, aile, iş ve sosyal hayatında örnek gösterilen bireyler yetiştiren, eğitimde öncü ve model bir kurum olmaya devam etmektir.

Hedef

 • Atatürk ilke ve devrimlerinin özünü kavrayan,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının önemini ve değerini bilen,
 • Bireysel ve sosyal sorumluluk sahibi,
 • Kendisine ve çevresine saygılı,
 • Öz kültürünü tanıyan ve koruyan,
 • Başka kültürlerin takipçisi,
 • Akademik ve etik bağlamda yaşam perspektifine sahip,
 • Çevreci ve hayvan sevgisi ile büyüyen,
 • Dünya dillerini etkin olarak kullanabilen,
 • Çağa ayak uyduran değil bir sonraki çağa katkıda bulunan,
 • Hoşgörülü, aydın, üretken, mutlu ve ‘pozitif’

bireyler yetiştirmektir.